נוהלים לגבי השכרת בגדי גוף

1. השכרת בגד גוף פר יום 1 (לא כולל יום לפני ויום אחרי מועד ההשכרה). כל יום נוסף 50 ש״ח.
2. תשלום עבור ההשכרה מתקיים בעת קבלת בגד גוף. בנוסף משאירים צ׳ק בטחון דחוי ל-3 ימים על הפרש ממחיר הקניה.
(לדוגלה אם מחיר הבגד 500 ש״ח, משלמים 100 ש״ח עבור השכירות ומשאירים צ׳ק בטחון על סה״כ 400 ש״ח).
אם לא מחזירים בגד גוף ביום שנקבע או גורמים לבגד גוף נזק בלתי הפיך כגון מחזירים בגד מלוכלך, קרוא או פגום,
אז הצ׳ק יופקד.
3. בעת קבלת בגד גוף תמונת הבגד נשלחת באותו עת במייל או בטלפון והלקוח צריך להחזיר אישור קבלת התמונה
כדי לדעת איזה בגד נמסר ללקוח.

חזרה